Skip to main content

Vrienden en donateurs

Stadsjongenskoor Oldenzaal

Vriend of donateur worden.

Het Stadsjongenskoor bestaat al meer dan 100 jaar! Dat is bijzonder, omdat er in Nederland niet zoveel jongenskoren (meer) zijn. Exclusieve aandacht voor het zingen door jongens is essentieel voor de toekomst van de koorzang in het algemeen. Het SJK Oldenzaal is er van overtuigd dat jongens graag zingen en zich hierbij het beste ontwikkelen in een omgeving die voor hen aantrekkelijk is en waarin ze zich thuis voelen.

Om het Stadsjongenskoor in stand te houden en verder te ontwikkelen is het koor naast contributies van haar leden en inkomsten uit concerten afhankelijk van donaties en sponsoren. 

Direct het Stadsjongenskoor een bijdrage geven. Scan onderstaande code
Doneer aan Stadsjongenskoor Oldenzaal

Hoe kan ik donateur of vriend worden?

Het Stadsjongenskoor Oldenzaal wil graag een grote kring van vrienden en donateurs om zich heen verzamelen. U kunt vriend worden en ons steunen met een door uzelf te bepalen bedrag of u wordt A, B of C donateur. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar penningmeester@stadsjongenskoor.nl.

Wij danken u, namens alle jongens, voor uw onmisbare bijdrage!

ANBI

De Stichting Stadsjongenskoor Oldenzaal heeft de Culturele ANBI status.

De gevraagde gegevens zijn beschikbaar op: