Skip to main content

Mariette Effing

Mariette Effing is dirigent van het Stadsjongenskoor Oldenzaal, het Tiels Mannenkoor en het Elster Mannenkoor. Als muziekjournalist maakt zij deel uit van de redactie van het tijdschrift ZINGmagazine in de functie van redactiesecretaris.

Daarnaast geeft ze workshops en kortlopende cursussen koorvorming bij diverse koren. Ze verzorgt ook Meet & Sing workshops aan groepen die nog nooit met elkaar gezongen hebben en dit willen gebruiken als onderdeel van een teambuildingsdag of begin van een heidag. Ook geeft ze workshops Samen zingen is gezond aan bedrijven, personeelsverenigingen of andere gezelschappen. Daarnaast is ook regelmatig gastdirigent tijdens koorweekenden, jurylid bij koorfestivals en begeleidt jonge mensen in de voorbereiding op het muziekvakonderwijs.

Als specialist in jongens- en mannenkoorzang is ze is artistiek leider van het initiatief Boys, keep on singing!, met als doel meer jongens en jongemannen aan het zingen te krijgen én te houden. In dat kader nam ze deel aan ronde tafelgesprekken tijdens het festival Europa Cantat in Pécs (H) en lezingen tijdens het World Symposium on Choral Music in Barcelona.

Mariette Effing studeerde hoofdvak blokfluit, schoolmuziek en koordirectie aan het Twents Conservatorium te Enschede. Na de afronding van haar studie schoolmuziek studeerde ze als koordirigent af bij Kees Stolwijk. Daarna nam ze privélessen in o.a. orkestdirectie en volgde ze verschillende keren de Kurt Thomas Cursus. In het kader van een nieuwe studie nam zij daarna ook lessen bij Jos Leussink in Zwolle waarna zij het einddiploma koordirectie (Master) behaalde aan het ArtEZ conservatorium te Enschede.

Mariette Effing was bestuurslid van het Nederlands Koorfestival en Festival Hoorn- Oude Muziek nu. Om haar vakkennis op peil te houden bezoekt zij regelmatig symposia, studiedagen en festivals zoals Europa Cantat. In 2023 was ze lid van het Artistic Committee van Europa Cantat Junior Festival Gent.

Bezoek ook haar website: koorenzo.nl

MARIETTE EFFING